Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Volvo Cars sıfır emisyonda öncülüğüne devam ediyor

İsveçli üretici, sıfır emisyonlu karayolu taşımacılığı beyanını imzaladı ve yenilikçi şirket içi karbon fiyatlandırma mekanizmasını açıkladı

Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği
konferansı COP26’da Sıfır Emisyonlu Otomobiller ve Vanlar hakkında Glasgow
Deklarasyonu’nu imzalamak için endüstri ve hükümet liderlerine katıldı.

Ayrıca, 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olma hedefine uygun olarak Volvo Cars,
karbon ayak izini azaltma sürecini hızlandırmak amacıyla tüm iş alanlarından
kaynaklanan her bir ton karbon emisyonu için 1.000 SEK’lik bir iç karbon
fiyatlandırması sistemini de uygulamaya koyduğunu duyurdu.

COP26’da Dünya Taşımacılık Günü’nün bir parçası olarak açıklanan Glasgow
Deklarasyonu, endüstri liderleri ve hükümetlerin fosil yakıtlı araçları önde gelen pazarlarda
2035 yılına kadar, küresel pazarlarda ise 2040 yılında kullanımdan kaldırma taahhüdünü
işaret ediyor.

Volvo Cars’ın bugünün bildirgesindeki taahhütlerin ötesine geçen kendi iklim eylemi hedefleri
de bulunuyor. 2025 yılına kadar, küresel satışlarının yarısından fazlasının tamamen elektrikli
otomobillerden oluşmasını bekleyen şirket, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil
üreticisi olmayı ve sadece elektrikli otomobiller satmayı hedefliyor.
Bugünkü beyanın imzalanması, şirketin “Race to Zero” hedeflerinin desteklendiğini ve Volvo
Cars’ın planlarına uygun olarak fosil yakıtlı araçların hızlandırılmış bir şekilde ortadan
kaldırılması düşüncesini savunuyor.

Håkan Samuelsson, “2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobil üreticisi olma planımız
sektördeki en iddialı planlardan biri ancak sıfır emisyonlu taşımacılığı kendi başımıza
gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle, bildirgeyi imzalarken burada Glasgow’da endüstri
meslektaşları ve hükümet temsilcileriyle yan yana durmaktan memnuniyet duyuyorum. Şimdi
iklim eylemi zamanı” dedi.

Volvo Cars, sözlere eyleme çeviren ve tüm operasyonlarında dahili bir karbon fiyatı
uygulayan ilk otomobil üreticisi olarak dikkat çekiyor. Fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı gibi
kuruluşlar tarafından tavsiye edilenden çok daha yüksek bir seviyede belirleniyor.
Şirket, gelecek yıllarda karbon fiyatlandırması uygulayan hükümetlere uygun bir biçimde
organizasyonunu geleceğe hazır hale getirmeyi ve bir çok kurumun önünde olmayı
amaçlıyor.

Plan kapsamında, gelecekteki her otomobil projesi bir “sürdürülebilirlik algılama
kontrolünden” geçecek ve otomobilin yaşam döngüsü boyunca beklenen her ton karbon
emisyonu için bir CO2 maliyeti uygulanacak. Amaç, katı bir karbon fiyatlandırma planı altında bile her otomobil modelinin karlı olmasını sağlamak, proje, kaynak bulma ve üretimle
ilgili kararları masadaki en sürdürülebilir seçeneğe doğru yönlendirmek.

Volvo Cars CFO’su Björn Annwall, “CO2 için küresel ve adil bir fiyat, dünyanın iklim
hedeflerini karşılaması için kritik öneme sahip. Hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor.
İlerici şirketlerin dahili bir karbon fiyatı belirleyerek liderliği üstlenmeleri gerektiğine
inanıyoruz. Gelecekteki otomobilleri CO2’ye göre ayarlanmış karlılıkları üzerinden
değerlendirerek, halihazırda karbon emisyonlarını belirlememize ve azaltmamıza yardımcı
olacak eylemleri hızlandırmayı umuyoruz” dedi.

Şirket, finansal şeffaflığı önemli ölçüde artırmaya karar vererek, finansal topluluğa
elektrifikasyon stratejisinin başarısı ve genel dönüşümü hakkında daha fazla bilgi verdi. 2022
yılı itibarıyla, Volvo Cars elektrikli ve elektrikli olmayan tüm işleriyle ilgili olarak her çeyrekte
bir rapor yayınlayacağını açıkladı.